“Импрегнация 2000” АД

производство, обработка и импрегнация на дървени траверси

Производство на дървени траверси и стълбове

Производство на дървени траверси и стълбове

Производствената база на „Импрегнация 2000” АД разполага с технологична линия, осигуряваща висококачествени траверси, стълбове и други фасонирани изделия от дъбова, букова и чамова дървесина, за които импрегнирането е безусловно необходимо. То се извършва основно с креозотно масло и други, одобрени от стандартите, химикали, безвредни за околната среда.

Дружеството разполага със собствена площадка за стифиране и естествено просушаване на дървесината, което запазва и подобрява естествената й здравина и устойчивост. Разчитаме на добре развит вътрешно-заводски транспорт, включващ индустриален жп коловоз. Складовете за суровини и материали и готова продукция са модерни и удобни. Всичко това позволява максимална резултатност и гъвкавост при осъществяване на производствения процес и експедицията на готовата продукция.

Проектирането и изграждането на технологичните производствени системи и ежедневната им поддръжка се осъществява така, че да работят максимално щадящо за природата, без изхвърляне на отпадни продукти и вредни субстанции, които могат да замърсят необратимо почвата, въздуха и водите.

Импрегнация и обработка на дървени траверси от букова, чамова и дъбова дървесина

Импрегнация и обработка на дървени траверси от букова, чамова и дъбова дървесина

Импрегнирането е процес, при който дървесината се обработва с определени вещества, гарантиращи неколкократно по-дълъг живот на изделията, защитавайки ги от вредители, плесен и влага, стареене и податливост на климатичните условия. По-този начин отпада необходимостта от честата им подмяна с оглед сигурността и надеждността им – особено що се касае до използването на дървени траверси, а това пряко допринася за опазване на горите и растителните и животински съобщества в тях.

Извършваме импрегнация на дървени траверси с креозотно масло по методите, разработени от Лоури и Рюпинг. То се осъществява в специализирани автоклави, които осигуряват обработката на около 25 – 30 кубични метра дървесина наведнъж. Освен креозотно масло, импрегниране на различни изделия може да се осъществи и с водоразтворими соли, които са безвредни за природата.

Производствената листа включва всички видове и размери траверси, влагани при изграждането на теснолинейни и нормални жп пътища и стрелки, мостово строителство и реализиране на подкранови пътища. Ако ви се налага да използвате нестандарти траверси, достатъчно е да си ги поръчате. По същия начин можете да си осигурите необходимите фасонирани импрегнирани дървени стълбове, колове и т. н., от които имате нужда, като избирате между бук, дъб и бор.

За нас

Историята на производствено предприятие “Импрегнация 2000” датира от преди повече от 150 години. Днес компанията разполага с високотехнологично оборудване и иновативни технологии, които ни позволяват да бъдем лидер в екологично щадящата импрегнация и производство на дървени траверси, а също и във фасонирането на дървесни изделия за селското стопанство и промишлеността.

Развитието на компанията почива на принципа за непрестанно технологично търсене и техническо развитие, които гарантират устойчивост на качеството на нашата продукция. Така можем да бъдем сигурни, че продуктите ни отговарят на европейските изисквания и законодателни стандарти. Ние знаем колко е сериозна отговорността, която имаме към клиентите си, но и към бъдещите поколения, затова подбираме методите си на работа, така че да пазим и защитаваме природните ресурси.

150 години история и традиции

Модерно, високотехнологично оборудване

Качествена продукция по европейски стандарти

Социална отговорност

Съзнавайки потенциалните опасностите, които крие характерът на производството, екипът на „Импрегнация 2000” АД постоянно и целенасочено работи за минимизирането на всички рискове за замърсяване на природата. От планирането на всяко технологично обновление и придобивка, през подбора на материали и консумативи и ежедневното производство до съхранението и експедицията на продукцията – всички процеси са добре управлявани и строго контролирани за осигуряване на чиста и безопасна околна среда.

ВИЖ ПОВЕЧЕ.

Производство и изработка на траверси, стълбове и колове за селскостопански нужди с най-високо качество