УСЛУГИ

УСЛУГИ Импрегниране на дървесина (зелена импрегнация) По желание на клиента изработените дъски, янове и полуянове могат да бъдат импрегнирани в автоклав под налягане с импрегнант Tanalith E. Така обработената дървесина се предпазва от гниене, мухъл и вредители и се...

ПРОИЗВОДСТВО НА ИМПРЕГНИРАНИ ДЪРВЕНИ ТРАВЕРСИ

ПРОИЗВОДСТВО НА ИМПРЕГНИРАНИ ДЪРВЕНИ ТРАВЕРСИ ОТ БУК, БОР И ДЪБ “Импрегнация 2000” АД е предприятие, специализирано в производството на импрегнирани дървени траверси от бук, бор и дъб. Траверсите се обработват с креозотно масло по методите на Рюпинг и Лоури....

ИЗРАБОТВАНЕ НА СТЪЛБОВЕ И КОЛОВЕ

ИЗРАБОТВАНЕ НА СТЪЛБОВЕ, КОЛОВЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ НУЖДИ И ДРУГИ “Импрегнация 2000” АД разполага с технологична линия за изработване на стълбове, колове за селскостопански нужди и други фасонирани материали, подлежащи на импрегниране с креозотно масло или други...

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ БУКОВИ ДЪСКИ, ЯНОВЕ И ПОЛУЯНОВЕ “Импрегнация-2000” АД произвежда и предлага сурови, както и пропарени и камерно сушени букови дъски, янове и полуянове в различни варианти и размери. Пропарената и изсушена дървесина се използва широко в...

ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ “Импрегнация-2000” АД предлага висококачествени пелети за отопление собствено производство. Пелетите са високо калорично, екологично чисто гориво, което не отделя черен дим при горене и не оставят почти никаква пепел. Нашите пелети се...