УСЛУГИ

Импрегниране на дървесина (зелена импрегнация)

По желание на клиента изработените дъски, янове и полуянове могат да бъдат импрегнирани в автоклав под налягане с импрегнант Tanalith E.

Така обработената дървесина се предпазва от гниене, мухъл и вредители и се осигурява нейния по-дълъг експлоатационен живот. Използваният от нас импрегнант е екологично чист – не съдържа хром и арсен и е напълно безвреден за хората и животните.

Екологично импрегнираната дървесина намира широко приложение в строителството – покриви, дървени къщи, подпори и колони, в производството на градинска мебел и постройки, огради, в оборудването на открити детски и спортни площадки, като материал за настилки, обшивки и др.

Може да се възползвате от специални отстъпки за по-големи количества.