ПРОИЗВОДСТВО НА ИМПРЕГНИРАНИ ДЪРВЕНИ ТРАВЕРСИ ОТ БУК, БОР И ДЪБ

“Импрегнация 2000” АД е предприятие, специализирано в производството на импрегнирани дървени траверси от бук, бор и дъб. Траверсите се обработват с креозотно масло по методите на Рюпинг и Лоури. Импрегнирането се извършва в автоклави с дължина 21 м и капацитет за една операция в рамките на 25 – 30 куб.м. Предприятието предлага дървени траверси от всички видове и размери, необходими за изграждане на нормални и теснопътни жп линии, за стрелки, мостове и подкранови пътища. Има възможност да бъдат изработени и такива по специфични изисквания и други размери.

Постигането на високо качество на продукцията е основна задача на целия екип на дружеството. Изградена е и действа система за контрол на качеството на всеки етап от производството на продукцията.

Всички технологични системи в предприятието са изградени с оглед предпазване въздуха, водата и почвите от проникванее на опасни замърсители.