Продукти


Изработване на траверси, стълбове, колове за селскостопански нужди и други

“Импрегнация 2000” АД разполага с технологична линия за изработване на траверси, стълбове, колове за селскостопански нужди и други фасонирани материали, подлежащи на импрегниране с креозотно масло или други химикали. Има площадки за стифиране и естествено изсушаване на дървения материал, индустриален жп коловоз, вътрешно заводски транспорт, складове за готова продукция и материалите, необходими за нормалното функциониране на производството.

Всички технологични системи в предприятието са изградени с оглед предпазване въздуха, водата и почвите от проникванее на опасни замърсители

Изработване на траверси, стълбове, колове за селскостопански нужди и други

Обработка на импрегнирани дървени траверси от бук, бор и дъб

Предприятието произвежда импрегнирани дървени траверси от бук, бор и дъб. Траверсите се обработват с креозотно масло по методите на Рюпинг и Лоури. Импрегнирането се извършва в автоклави с дължина 21 м и капацитет за една операция в рамките на 25 – 30 куб.м. Предприятието предлага дървени траверси от всички видове и размери, необходими за изграждане на нормални и теснопътни жп линии, за стрелки, мостове и подкранови пътища. Има възможност да бъдат изработени и такива по специфични изисквания и други размери.

“Импрегнация 2000” АД произвежда дървени стълбове за нуждите на електроразпределението и съобщенията от иглолистна дървесина. Стълбовете се импрегнират с креозотно масло или екологични водоразтворими соли. Със соли се импрегнират и изработваните от предприятието колове за селскостопански нужди, както и други дървени детайли за индустриални и строителни декоративно – екстериорни цели.

Постигането на високо качество на продукцията е основна задача на целия екип на дружеството. Кадрите, осъществяващи организацията, управлението и производството са със значителен опит и добра подготовка. Изградена е и действа система за контрол на качеството на всеки етап от производството на продукцията.

изработка на стълбове