Продукти

Импрегнация 2000 АД предлага следните продукти и услуги

  • Импрегнирани дървени траверси от букова, чамова и дъбова дървесина
  • Импрегнирани стълбове
  • Импрегнирани колове за селскостопански нужди
  • Вакуумно импрегниран дървен материал, подходящ за огради, покривни конструкции и други приложения в строителството
  • Пропарен и сушен дървен материал за нуждите на мебелната промишленост
  • Пропарване, сушене и импрегниране на дървен матерал, предоставен от клиент
  • Висококачествени дървесни пелети