Обектът ще бъде завършен до края на септември 2017г.