ОБЯВА

Уведомяват се гражданите на община Белово, че в ПИ №000352 на територията на , “Импрегнация 2000” АД ще се изгражда обект “Площадкова газопреносна линия и котелно на природен газ”.

Проектът ще отговаря на всички действащи изисквания за опазване на околната среда .

Обектът ще бъде завършен до края на септември 2017г.

За повече информация натиснете ТУК

обява - обект “Площадкова газопреносна линия и котелно на природен газ”