Как да предпазим дървесината от гниене и вредители?

Дървото има широк набор от полезни качества, достъпно е и се обработва лесно, което му осигурява приложение в много сфери. Основният проблем за дървесината е податливостта ѝ на атмосферните влияния, загниването при употреба във влажна среда и многобройните гъби, плесени и насекоми, които я нападат, влошават качеството и скъсяват експлоатационния ѝ срок.

Как да предпазим дървесината от гниене и вредители?

Импрегнацията като начин за справяне с проблема

Дървото се обработва (импрегнира) със специални препарати и химикали. Те проникват дълбоко във вътрешността му, убиват заселилите се вредители и не допускат проникването на нови. Осигуряват добра водо- и влагоустойчивост, отблъскват плесените и удължават живота на дървесината.

Това е особено важно при изделия с висока натовареност. Импрегнацията на дървените траверси, конструкции, греди, стълбове, колове и т. н. повишава многократно надеждността и експлоатационния им срок. Тя увеличава сигурността при използването им, икономически изгодна е и намалява необходимостта от нова сеч в горите.

С какво се импрегнира

Най-често използвани са креозотното масло (каменовъглен креозот), антраценови масла (карболинеум), каменовъглен катран. В промишлени условия импрегнация на дървени траверси и изделия се извършва по специална технология в модерни автоклави.

Вкъщи можете да постигнете същия ефект като налеете в по-голям съд някои от изброените продукти и потопите за няколко дни предметите в него. За мебели, подове и дървения, използвана в бита, е достатъчно доброто обмазване с подходящ препарат.