За нас

“Импрегнация 2000” АД е индустриално предприятие специализирано в технологичната обработка, защита и модификация на дървесината.

Основните му производствени мощности са разположени на две площадки, намиращи се на около 90 километра югоизточно от София –в гр.Белово и с. Сестримо.

Импрегнация - научете повече за нас
Импрегнация - научете повече за нас 2

Началото на дейността му е през втората половина на ХІХ век /1870 г./, когато в Белово е изградена първата импрегнационна инсталация за ж.п.траверси във връзка със строителството на железния път Цариград – Белово. От този начален момент до средата на 1999 г. предприятието е било част от системата на БДЖ /българските държавни железници/. В резултат на извършените в страната през последните няколко години структурни промени и започналия процес на раздържавяване на големите държавни монополи, предприятието е приватизирано и от месец август 1999 г. “Импрегнация-2000” е акционерно дружество със 100 % частен капитал. Дружеството има едностепенна система на управление и се управлява от тричленен директорски борд.

Амбициите на дружеството са да съчетае по оптимален начин технологичното обновяване на наличните и въвеждане на нови производствени системи и мощности за постигане на високо качество, отговарящо на изискванията на свободния пазар и прилагане на най- новите стандарти в опазването на околната среда и защитата на безценното ни богатство- горите.

Импрегнация - научете повече за нас 3
Импрегнация - научете повече за нас 4

От създаването на предприятието са извършени многократно ремонти и модернизация на технологичната система за импрегниране. Реконструкцията и технологичното обновление на производствените системи продължава.

Дейността на “Импрегнация 2000” АД е подчинена на изискванията за опазване на околната среда. Импрегнираната дървесина за индустриални и декоративно – екстериорни цели е с няколкократно по-голяма дълготрайност от необработената. Това е приноса на фирмата за намаляване консумацията на горското богатство на страната.